תאונות עבודה

תאונת עבודה הינה אירוע תאונתי שארע במהלך עבודתכם, לרבות בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה הביתה.

תאונת עבודה הינה אירוע תאונתי שארע במהלך עבודתכם, לרבות בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה הביתה.

לצורך קבלת פיצוי בגין הנזק שנגרם, ראשית, המוסד לביטוח לאומי צריך להכיר בתאונה כפגיעה בעבודה, ולכן חלה חובה לתאר את האירוע בטופס ההכרה. לתיאור התאונה ישנה חשיבות רבה, שכן הוא עלול לסכל הן את הכרת הביטוח הלאומי בתאונה כפגיעה בעבודה וכן במקרים מסוימים עלול להוות משקל מכריע בהגשת תביעה כנגד צד ג'.

כמו כן, לאחר שהתגבש הנזק תוגש תביעה לקביעת דרגת נכות במהלכה תעמדו לוועדה רפואית אשר תבחן את השלכות התאונה על מצבכם הבריאותי.

לכן, מומלץ להיוועץ בעו״ד אשר עוסק בתחום הביטוח על כל רבדיו אשר ימצה את זכויותיכם בכל המישורים האפשריים. עורך דין שי שפירא יהיה שם בשבילכם משלב ההכרה בתאונה כפגיעה בעבודה, מיצוי האבחון הרפואי מול המומחים הרלוונטיים, ייצוג בוועדות רפואיות, הכול על מנת למקסם את ההליך תוך מיצוי כל הזכויות הרפואיות המגיעות לכם.

young-warehouse-worker-injured-leg-workplace
דילוג לתוכן