נכות כללית ושירותים מיוחדים

שכירים או עצמאים? נפגעתם או חליתם? אינכם מסוגלים לעבוד בשל מצב בריאותי? זקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי?

שכירים או עצמאים? נפגעתם או חליתם? אינכם מסוגלים לעבוד בשל מצב בריאותי? זקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי? בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, הנכם זכאים לגמלת נכות כללית אשר תיקבע בשני שלבים:

השלב הראשון הינו בחינת התיעוד הרפואי וקביעת אחוז נכות משוקלל ע"י וועדה רפואית. לעיתים, הירידה בתפקוד נובעת מכמה סיבות רפואיות המצויות בתחומי רפואה שונים. לכן, על מנת שדרגת הנכות תיקבע על יסוד שקלול כל הגורמים הרלוונטיים, חשוב לוודא כי התיעוד הרפואי אשר מונח בפני הוועדה הרפואית משקף את מצבכם הבריאותי על כל היבטיו. טענה שתיטען שלא על סמך התיעוד הרפואי לא תהווה משקל בקביעת אחוז הנכות.

השלב השני הינו ועדת אי כושר שתתקיים לאחר קביעת דרגת הנכות המשוקללת, ובתנאי שהינה עומדת בתנאי הסף הקבועים בחוק. הוועדה תקבע את דרגת אי כושר על פי מידת השפעת המצב הבריאותי על כושר העבודה.
דרגת אי כושר נקבעת על בסיס קריטריונים שונים, ביניהם גיל, עיסוק, הזדקקות לטיפולים ומידת תכיפותם, ועוד.

חשוב לציין כי לא דרגת הנכות קובעת את גובה התשלום, אלא דרגת אי הכושר.

על פניו הדברים שהובאו לעיל נשמעים יחסית פשוטים, אולם מה קורה במצב בו תביעתכם נדחתה או זכאותכם נקבעה על דרכת אי כושר נמוכה או נשללה? מה קורה במצב בו בשל מצבכם הבריאותי, פדיתם ימי מחלה או ימי חופשה? מה קורה במצב בו נדחתה תביעת עצמאי שחלה במחלה ואינו מסוגל לעבוד?

במקרים אלו ובמקרים אחרים, סיוע של עורך דין הכולל בחינת המסמכים הרפואיים, מתן הנחיות ובניית אסטרטגיה מתאימה, ליווי לוועדות הרפואיות, בחינת ההחלטה ובדיקה שאכן הקביעה משקפת את מצבכם, הגשת ערעור במידת הצורך, תוביל למיצוי מקסימלי של ההליך.

close-up-hand-moving-wheel
דילוג לתוכן