עבירות בניה

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 קובע כי בנייה ו/או שימוש ללא היתר או בניגוד לתנאי הינם עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

הליך האכיפה נמצא בסמכות הוועדות המקומיות תחת מחלקה ייעודית שתפקידה כולל, בין היתר, איתור הבנייה, ביצוע פעולות חקירה (חקירה, צילומים וכיו"ב), וכן הגשת כתב אישום.

כמו כן, במסגרת הסמכויות שהוקנו לוועדות על פי חוק ובהתאם לתנאים הקבועים בו, רשאית וועדה מקומית לנקוט בהליכי אכיפה משמעותיים, כגון הוצאת צווים מנהליים להפסקת בנייה ואף צו להריסת בניה לא חוקית.

חשוב לדעת כי הואיל ומדובר בעבירה פלילית, ההליך ינוהל בהתאם לסדרי הדין הפלילי וכן בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, לפיהן על רשות האכיפה מוטלת חובה לנהוג על פי הכללים המורים על שמירת זכויות החשוד בביצוע העבירה. כפועל יוצא מכך, למשל, חלה חובה על רשות האכיפה להזהיר את החשוד בטרם החקירה ולהודיע לו על זכותו להיוועץ עם עורך דין בטרם תחל החקירה.

אשר על כן, הואיל ובסופו של ההליך המשפטי עלול להיות מוטל עליכם קנס כספי גבוה וכן עונשים נוספים, לרבות עונשי מאסר, חשוב להיוועץ עם עורך דין מנוסה אשר מכיר את ההליך על בוריו, ובכך לסייע במניעת הגשת כתב אישום, להקל בעונש ובמקרים מסוימים לזכות אתכם באופן מוחלט.

עורך דין שי שפירא שימש כמשנה לתובע וועדות מקומיות ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול חקירות, הגשת כתבי אישום ועוד. אי לכך, עורך דין שי שפירא בקיא בהליך על כל רבדיו וערוך להתמודד עם כל עבירה או צו שהוטל עליכם.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים.  

דילוג לתוכן