ביטוח פנסיוני (אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות)

כאשר חלה פגיעה בכושר עבודתכם בשל מצב רפואי, בין אם עקב מחלה או תאונה שגרמה לכך, קיים רכיב ביטוחי בקרן הפנסיה הידוע בשם "פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה".

הכיסוי נועד לסייע לכם במקרים בהם חלה פגיעה בהכנסה הנובעת ממצב בריאותי. גובה הקצבה המשולמת נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה. המבוטח זכאי לקצבה חודשית לפרק זמן מוגבל וכל עוד המבוטח אינו מסוגל לעבוד.

במסגרת בירור התביעה, תתבצע בחינת מצבכם הרפואי ע"י רופא מומחה מטעם חברת הביטוח וכן רופא תעסוקתי אשר יעריך את הפגיעה בכושר ההשתכרות בזיקה לעיסוק בו אתם עובדים.

הואיל ומדובר במקור הכנסה חשוב אשר הנכם זכאים לו בתקופה לא פשוטה בחייכם, יש להתייחס לדבר בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם עם עו"ד המתמחה בתחום זה.

עורך הדין שי שפירא כאן בשבילכם על מנת לייצג אתכם בתביעה מול חברות הביטוח, עד אשר ימוצו כל זכויותיכם.

דילוג לתוכן