מתי חלה התיישנות על תביעה כנגד משרד הביטחון?

ככלל, על פי חוק הנכים, בחלוף 3 שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי, חלה התיישנות על התביעה.

אולם, חוק הנכים קובע תנאים לפיהם ניתן להגיש תביעה להכרה כנכה צה"ל גם כאשר חלפו 3 שנים, למשל ככל שמדובר בחבלה שקיים תיעוד רפואי ממועד האירוע.

יחד עם זאת, לעיתים האבחנה הרפואית שניתנה במהלך השירות הצבאי שגויה.

על כן, המקרה שיוצג להלן מהווה הישג חסר תקדים במסגרתו משרדנו הצליח להוכיח כי נפלה טעות באבחנה הרפואית שניתנה במהלך שירותו הצבאי וכי האבחון הרפואי שהתקבל בשנת 2021 מלמד על היווצרות הנזק כבר במהלך השירות הצבאי.

חייל ששוחרר לפני למעלה מ-20 שנה משירות קרבי מיחידה מובחרת, פנה למשרדנו לאחר שאובחן בשנת 2021 כסובל מבעיה רפואית במפרקי הירך.
לאחר שמשרדנו החל באיסוף תיעוד רפואי משירותו הצבאי התגלו ממצאים לפיהם קיימות תלונות על כאבים באזור המפשעה.
אולם, האבחנה שניתנה במסגרת שירותו הצבאי קבעה כי מדובר בנזק עצבי.
בנסיבות אלו ועל אף חלוף השנים, הוגשה תביעה לאגף שיקום הנכים במשרד הביטחון במסגרתה נטען כי הנזק שאובחן בשנת 2021 נגרם לו כתוצאה משירותו הצבאי וכן נטען כי מדובר בחבלה רשומה, שכן קיימות תלונות בתיעוד הרפואי משירותו הצבאי. כמו כן, נטען כי אבחון הבעיה הרפואית כפי שצוין ברשומות שגוי וכי הנזק שאובחן בשנת 2021 תואם לתלונותיו משירותו הצבאי.
חרף הנסיבות הקשות ולאחר מאבק עיקש, הצלחנו להוכיח את כל טענותינו כאשר תחילה הוכר הנזק במפרק ירך ימין מבלי שהוכר הנזק במפרק ירך שמאל.
אעפ״כ, החלטנו שלא לוותר ולאחר חילופי דין ודברים הוכר גם הנזק במפרק ירך שמאל.
לאחר שהסתיים שלב ההכרה, וועדה רפואית קבעה לו נכות בשיעור 10% בגין הנזק שנגרם לו במפרקי הירך וסה״כ נכות בשיעור 20%.
כתוצאה מכך ובהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, זכאי לקצבה בשיעור משמעותי עד שארית ימיו וכן למימון כל הוצאותיו הרפואיות הנובעות מנכותו.
האירוע הנ"ל ממחיש את החשיבות הרבה בייצוג משפטי מקצועי בלעדיו סביר להניח כי התביעה הייתה נדחית ולא היה ניתן לממש את מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות לנכה.
משרדנו ממשיך לפעול ללא אות למען מימוש זכויותיהם של כל נכי צה"ל!

 

עשוי לעניין אותך..

בלוג ומידע מקצועי

פטור מתשלום מס הכנסה עקב נכות רפואית

הזכאות לפטור מתשלום מס הכנסה ניתנת לאדם שהכנסתו חייבת במס הכנסה, הסובל ממכלול של בעיות רפואיות, ולא נקבעה לו דרגת נכות מטעם אחד המוסדות המפורטים לעיל.

במקרה זה, הבקשה לקביעת דרגת נכות מוגשת לפקיד השומה שמפנה לוועדה רפואית שמתקיימת בסניפי הביטוח הלאומי. קביעת דרגת הנכות תתבצע ע"י רופאים מומחים בהתאם לליקויים בעטיים הוגשה הבקשה.

לחלופין, במידה ונקבעה לכם דרגת נכות העומדת בתנאים שנקבעו בחוק, הזכאות לפטור תינתן על יסוד ההחלטה שניתנה ע"י אחד המוסדות המנויים בסעיף 9(5)(א) לפקודת המיסים, לרבות הביטוח הלאומי, אגף שיקום הנכים ועוד. דרגת נכות שנקבעה ע"י אחד המוסדות הנ"ל ואינה מזכה בפטור ממס הכנסה יכולה לשמש בהליך קביעת דרגת הנכות לצורך פטור ממס הכנסה כך שתהווה חלק מדרגת הנכות המשוקללת.

קרא עוד ←
בלוג ומידע מקצועי

הסבר על התהליך לקבלת תג נכה והקריטריונים לפיהם תיקבע זכאות

אישור זכאות לתג נכה תינתן ע"י היחידה למוגבלות בניידות למי שדרגת נכות העולה על 60% ותנועתו ללא רכב עלולה לפגוע במצב בריאותו; מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו; נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
מדובר בהליך בירוקרטי הכרוך בהגשת בקשה במסגרתה הנך נדרש לעלות את הטענות בנוגע למצב התפקודי והבריאותי באופן תמציתי וברור. כמו כן, לבקשה רצוי לצרף תיעוד רפואי עדכני המתייחס לקושי התפקודי בגינו אתם נזקקים לתג נכה. הבקשה מוגשת ליחידה למוגבלות בניידות המצויה באחריותו של משרד התחבורה ונבדקת ע"י רופא אשר קובע האם המבקש זכאי לתג נכה או לאו.

קרא עוד ←
בלוג ומידע מקצועי

הליכי אכיפה העומדים לרשות הוועדה המקומית

חוק התכנון והבניה מקנה לוועדות המקומית סמכויות לפעול כנגד בנייה לא חוקית באמצעות צווים מינהליים בכפוף לתנאים המנויים בחוק. מדובר בכלי אכיפה אשר מעניק לוועדה המקומית יכולת לפעול באופן מיידי ועצמאי כנגד בנייה שבוצעה שלא כדין או שבוצעה בניגוד להוראות התכנית החלה על המקרקעין. למשל באמצעות צו להפסקת עבודות וכן במקרים מסוימים ע"י הוצאת צו להריסת הבנייה. חשוב לדעת כי על אף שהצו אינו הוצא ע"י בימ"ש, הצו תקף לכל דבר ועניין. אולם, הצו המינהלי אינו גזירת גורל ובמקרים מסוימים ניתן להגיש לביהמ"ש בקשה לביטול צו מינהלי בהתאם לעילות המנויות בחוק ותוך המועד הנקוב בו.

קרא עוד ←
דילוג לתוכן